Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego